fbpxDotacja EU

Beneficjent Tomasz Zywer otrzymał pomoc z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach Wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju LGD „Z tradycją w nowoczesność” na rozwój działalności Cydrownia Tomasz Zywer.